[ KEC 투쟁 구속자] 김준일 금속노조 구미지부장,  현정호 KEC지회장

 

- 김준일 금속노조 구미지부장(1109번)

  청주교도소 주소:충북 청주시 서청주우체국 사서함 144호

                  충북 청주시 흥덕구 미평동 148번지

             연락처: 043-296-8171 

- 현정호 금속노조 KEC지회장(200번)

  평택구치소 주소 : 경기도 평택시 평택우체국 사서함 30호

                    경기도 평택시 동삭동 245-1번지

             연락처 : 031-650-5800 

 

※ 면회는 가족우선(월 6회이내로 제한)이니, 반드시 담당자에게 사전확인 바람. 

- 면회 담당: KEC지회 정의엽 조직2부장(010-9224-8378)